ล็อกอิน

ยอดเงินคงเหลือไม่พอ

ยอดเงินของคุณ:0.00 บาท

รีเฟรชสำเร็จ

ยอดเงินของคุณ:{{MyMoney | CheckDoubleShow:1:1}} บาท
{{counter}} วินาทีต่อมาตรวจสอบยอดเงินอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

  • เข้าสู่ห้องโถง GClub หากคุณต้องการออกจากเกมอย่าปิดหน้าเว็บโดยตรง โปรดคลิกที่""ด้านขวาบนของห้องโถงเกมส์ และคุณสามารถออกได้ เมื่อข้อความออกจากเกมส์สำเร็จได้ปรากฏขึ้น
  • ถ้าหากการดำเนินการขัดข้องหรือยอดเงินไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าเกมทั้งหมดใน G club ได้ทำการปิดลงแล้วและการแลกคะแนนเกมดำเนินการสำเร็จ ถ้าหากยังคงมีปัญหาคุณสามารถคลิกรีเฟรชบนเว็บไซต์ แล้วจากนั้นระบบจะคำนวณยอดเงินให้คุณอีกครั้ง
  • หากมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการใช้งานเกมส์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์
เข้าสู่เกมส์